Folkpartiet – liberalism och individens förnuft

Folkpartiet är ett svenskt politisk parti med mandat i Riksdagen. Partiet bildades 1934 och är en sammanslagning av Sveriges liberala parti och Frisinnade folkpartiet. Under en längre tid har Moderaterna varit Sveriges i särklass största borgerliga parti, men mellan 1970-1970-talen var Folkpartiet det största borgerliga partiet. I november 2015 bytte partiet namn till Liberalerna. Tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet ingår Folkpartiet sedan 2004 i det blå blocket, eller den borgerliga Alliansen. Det finns många gemensamma nämnare mellan dessa partier, men Folkpartiet sticker ut genom dess starka ideologiska grund i form av liberalism.

Folkpartiet tror på liberalism och frihet

Folkpartiets ideologiska grund

För att förstå hur Folkpartiet skiljer sig från övriga borgerliga partier måste vi gå till deras ideologiska grund. Folkpartiet är nämligen i första hand liberaler (därav namnbytet till Liberalerna). Det innebär att de tror på, och vill understryka, människors frihet att göra egna val. Hur man ser på detta har inom partiet skiljt sig åt, där två grupperingar har vuxit fram: konservatia liberaler och socialliberaler. Partiets senaste två ledare Lars Leijonborg och Jan Björklund har bidragit till utvecklingen av ett högerliberalt parti, medan ledare som förutspås ta över Björklunds post (till exempel Birgitta Ohlsson) drar åt det socialliberala hållet.

Att värna om individers frihet är egentligen inte något unikt för Folkpartiet. De flesta av oss förstår nog vikten av frihet, trots att man inte är folkpartist. Grundidén med liberalism är dock att människor själva ska få bestämma mer över sina liv. Medan till exempel röd politik ofta argumenterar för höjda skatter menar folkpartister att skatterna tvärtom ska sänkas. Människor ska inte tvingas betala höga skatter, och inte ska de heller ”tvingas” att gå i en viss skola. I folkpartisternas värld är de allra flesta människor förnuftiga nog att göra sina egna samvetsförankrade val. Visst är idén god, men vad tror du – är Folkpartiets ideologi sunt förnuft eller icke-verklighetsförankrad?